Akupunktur

Förstagångsbehandling – ca 90 minuter
• Pris 800 kr Boka

Fortsättningsbehandling 2a till 10e behandlingen – ca 45 minuter
• Pris 500 kr Boka

Fortsättningsbehandling 11+ behandlingar – ca 45 minuter
• Pris 400 kr Boka

Vad är akupunktur och vad kan det användas till?
Akupunktur är en del av den traditionella kinesiska medicinen som har funnits i över 5000 år. Den används för att reglera obalanser i kroppen genom att placera nålar på speciella punkter (akupunkturpunkter) på huden. Med akupunktur kan man både förebygga och behandla en stor mängd besvär och sjukdomar. Världshälsoorganisationen (WHO) har listat över hundra behandlingsområden varpå akupunktur har effekt. Som exempel kan nämnas:

Allergier · Astma · Hormonell obalans · Huvudvärk · Högt eller lågt blodtryck · Idrottsskador · Illamående · Ledbesvär · Ryggbesvär · Rökstopp ⋅ Matsmältningsbesvär · Mensturationsåkommor · Nedstämdhet · Smärttillstånd · Stress · Stroke · Sträckningar · Svettningar · Sömnstörningar · Trötthet · Övervikt.
Akupunktur kan även öka kroppens motståndskraft och förebygga att besvär uppstår.

Hur går en behandling till?
En behandling går till så att man först får svara på en mängd frågor gällande åkommans art och dina levnadsvanor med utgångspunkt från traditionell kinesisk medicin. Därefter följer en kinesisk pulstagning och observation av tungan för att göra en hälsobedömning. Mycket tunna nålar sätts sedan på individuellt utvalda områden på huden som får sitta kvar en stund. Många upplever ett väldigt lugn och välbehag under och efter behandling.

Hur lång tid tar en behandling?
En förstagångbehandling tar runt 90 minuter och en fotsättningsbehandling 45 minuter. I vissa fall kompletteras nålarna med kinesiska koppar, moxa (torkade örter), värmelampa och/eller ström.

Hur många behandlingar behöver jag?
Det är svårt att säga hur många behandlingar som behövs. Antalet behandlingar beror på åkomman och personens medfödda egenskaper. Vissa besvär avhjälps efter en enda behandling medan andra besvär kan ta år att behandla. Oftast gäller principen att ju längre man haft ett besvär och ju alvarligare det är desto fler behandlingar behövs.

Hur ofta behöver jag behandlas?
Generellt är det bra om man får till minst en behandling i veckan men gärna fler. Åter igen är det svårt att ge ett exakt svar eftersom det beror på besväret som behandlas.

Vilka biverkningar finns?
Biverkningar är ytterst ovanliga vid traditionell kinesisk akupunktur eftersom inga kemiska ämnen tillförs kroppen. Men ibland kan man uppleva en känsla av ömhet där nålen suttit som håller i sig allt från några minuter till några dagar. Det är normalt och inget farligt. Man kan påskynda läkningen genom att massera lätt på området.

Varför blir mitt besvär värre?
Vissa besvär har tendensen att bli värre innan de blir bättre. Av den anledningen är det viktigt att inte ge upp behandlingen i förtid. Smärta och hudbesvär är två exempel på sådana besvär.

Vad kan man INTE behandla med akupunktur?
Akupunktur kan inte behandla cancer och diabetes. Jag behandlar inte heller barn under 8 år, gravida, folk som har blödarsjuka, blodsmitta eller äter Waran. Förutom dessa uppräknade så är möjligheterna nästan oändliga för vad man kan behandla med akupunktur.

Skillnad mellan akupunktur och akupunktur
Akupunktur enligt traditionell kinesisk medicin ska inte förväxlas med sensorisk stimulering (västerländs akupunktur) som utförs inom landstinget. Sensorisk stimulering utförs med färre behandlingstekniker än vid kinesisk akupunktur och vid färre åkommor och sjukdomar. Enbart västerländsk diagnos används och kinesisk akupunkturbedömning ingår inte. Utbildningarna inom sensorisk stimulering pågår ofta 2-4 veckor. Utbildningarna i kinesisk akupunktur pågår minst 3 år plus 4 veckors praktik.

Att tänka på innan behandling

  • Börja alltid med att gå till sjukhuset när du har ett besvär, för att utesluta allvarliga åkommor.
  • Jag behandlar inte barn under 8 år, gravida, folk som har blödarsjuka, blodsmitta eller äter Waran.
  • Kom inte hit om du är förkyld, har ont i halsen eller någon annan smittsam sjukdom.
  • Nattjobbare bör inte gå på akupunktur utan att ha sovit först.
  • När man ställer diagnos kollar man bland annat på tungan. Tänk därför på att inte dricka kaffe, äta lakrits, choklad, rödbetor eller något annat som kan färga tungan precis innan du går på akupunktur.
  • Efter en behandling ska du lyssna på kroppen. Om du blir frusen så klär du på dig och undviker kyla. Om du blir trött så vilar du, och så vidare.

På bilden: Jag och Dr. Xiao under min praktik på The First Affiliated Hospital of Nanchang i Kina.